Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại: (0235) 3.851.442
Email: tochuchanhchinh@ckq.edu.vn              
 
Tổ chức bộ máy
- Tổng số CBVC: 11 người; trong đó có 01 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng, 06 chuyên viên, 02 nhân viên.
- Trình độ: 05 thạc sĩ; 06 cử nhân.
Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính, văn thư - lưu trữ, quản trị mạng; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác thanh tra, giám sát, pháp chế theo quy định hiện hành.

Những kết quả đạt được
Công tác tổ chức và cán bộ

- Xây dựng tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định và phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường như: Xây dựng đề án thành lập, cơ cấu các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, ...;
Tham mưu cho Lãnh đạo trường hiệu quả về công tác tổ chức, quy hoạch đội ngũ, tạo nguồn cán bộ; làm tốt công tác lập kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận, đánh giá, điều động, bổ nhiệm CBVC;
- Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ đạt hiệu quả, phân công lao động khoa học, hợp lý; thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách cho CBVC;
- Chủ trì xây dựng và thực hiện việc ban hành các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Theo dõi, thống kê, cập nhật báo cáo số liệu liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ; quản lí hồ sơ viên chức đảm bảo;
- Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn như: Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội động Tuyển dụng, Hội đồng Lương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật, … kịp thời tham mưu cho Hiệu trưởng xử lý công việc;
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần tích cực vào sự ổn định của trường, đảm bảo thông tin, có dự báo và tham mưu cho lãnh đạo trường kịp thời xử lý các tình huống có liên quan đến chính trị nội bộ. Đầu mối trong việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến CBVC.

Công tác hành chính, quản trị mạng

- Phục vụ chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo trường và các đơn vị; lên lịch họp, làm việc tuần, tháng; phân công trực lễ, tết đảm bảo kịp thời, hiệu quả;
- Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ cho nhu cầu đào tạo, làm việc; phục vụ trà nước cho các buổi họp, sinh hoạt, hội nghị; lễ tân, khánh tiết; quay phim, chụp ảnh, đưa tin về các hoạt động trong nhà trường và các buổi làm việc của Lãnh đạo trường với đối tác;
- Công tác văn thư, lưu trữ nề nếp, khoa học, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý về văn thư, lưu trữ; quản lý và sử dụng con dấu của trường an toàn, đảm bảo;
- Điều hành và quản lý xe ô tô phục vụ các hoạt động của trường hợp lý, tiết kiệm;
- Theo dõi, quản lý hệ thống mạng nội bộ, Website trong nhà trường, đảm bảo đồng bộ, vận hành thông suốt, hiệu quả.

Công tác thanh tra, pháp chế

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác thanh tra của trường theo từng năm học. Tổ chức thanh tra các kỳ thi tuyển sinh, học kỳ và tốt nghiệp; mỗi năm tiến hành thanh tra chuyên môn định kỳ ½ số đơn vị trong nhà trường, ngoài ra còn thanh tra đột xuất khi cần thiết;
- Trực tiếp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của CBVC và nhân dân liên quan đến hoạt động của nhà trường theo quy định;
- Soạn thảo và đề xuất Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan công tác thanh tra, pháp chế, công tác phòng, chống tham nhũng; đề xuất giải quyết các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm;
- Thẩm định về tính pháp lý và thể thức các văn bản do đơn vị soạn thảo trình Hiệu trưởng ký ban hành.

Công tác thi đua, khen thưởng

- Làm tốt chức năng Thư ký của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của trường. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, chính xác, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường. Làm tốt công tác theo dõi, đề xuất các danh hiệu thi đua của các tập thể, cá nhân, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, thủ tục trình cấp trên xét tặng các danh hiệu thi đua cho trường. Tổ chức tham gia đầy đủ phong trào thi đua của Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, giúp nhà trường nhiều năm đạt danh hiệu đơn vị dẫn đầu Khối.
- Giúp Hiệu trưởng và các Hội đồng làm tốt công tác tư vấn việc quản lí, nhận xét, đánh giá, kỷ luật CBVC.

Thành tích trong những năm qua

- Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền.
Nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được tặng Bằng khen của Thủ trướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam.

                                                                                                                           Trưởng Phòng


                                                                                                                       Nguyễn Anh Dũng
                                                                           

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây