Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo
Điện thoại: (0235) 3.851852

Email: daotaokhaothi@ckq.edu.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Quản lý cán bộ, nhân viên, tài sản thuộc phòng theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý quy chế, quy định về công tác đào tạo.

- Quản lý chương trình và xây dựng kế hoạch đào tạo, quản lý thời khóa biểu, lịch thi, quản lý kết quả học tập của học sinh, sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học và bảo lưu kết quả học tập đối với học sinh, sinh viên.

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch môn học, kế hoạch giảng dạy ở các đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch các kỳ thi tuyển sinh, thi học kỳ, thi tốt nghiệp.

- Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ đào tạo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

- Thực hiện chế độ lưu trữ các văn bản về đào tạo.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá về chất lượng giảng dạy của giảng viên, giáo viên; quản lý định mức giảng dạy của giảng viên, giáo viên và các chế độ về công tác giảng dạy.

- Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp trong việc cử cán bộ, giảng viên, giáo viên, cán bộ đi học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Hợp đồng giáo viên dạy thỉnh giảng theo yêu cầu của nhà trường.

- Thực hiện công việc báo cáo, sơ kết, tổng kết định kỳ, năm học và các báo cáo khác liên quan đến công tác đào tạo.

- Thực hiện các công tác khác do lãnh đạo trường phân công.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây