Khoa Công nghệ Kỹ thuật

Khoa Công nghệ Kỹ thuật
Số điện thoại: (0235) 3.834850
Email: congnghekythuat@ckq.edu.vn

Chức năng cơ bản của khoa

- Thực hiện chức năng giảng dạy theo kế hoạch đào tạo của Trường.

- Thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học phục vụ cho sản xuất và đào tạo.

- Thực hiện chức năng nghiên cứu cải tiến mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

- Quản lý tình hình học tập và rèn luyện Học sinh – Sinh viên của Khoa.

Nhiệm vụ chính của khoa

1) Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

2) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

3) Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

4) Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

5) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây