Thông báo tuyển sinh Trình độ Cao đẳng chính quy năm 2020

Thứ ba - 31/12/2019 00:04
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy năm 2020 như sau:

I/Chỉ tiêu 505 gồm các ngành

 

STT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

1

Chăn nuôi

35

2

Dịch vụ thú y

35

3

Điều khiển và Tự động hóa

35

4

Lâm nghiệp

35

5

Khoa học cây trồng

35

6

Điện, điện tử

70

7

Xây dựng

35

8

Quản lý đất đai

35

9

Công nghệ thông tin

35

10

Kế toán

35

11

Quản trị kinh doanh

35

12

Dịch vụ pháp lý (Luật)

35

13

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

25

14

Hướng dẫn du lịch

25

15 Nông nghiệp công nghệ lượng cao 30
2/ Phương thức tuyển sinh: gồm 2 phương thức

         + Phương thức 1: Tuyển sinh theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 

                         Điểm xét tuyển (M)=M1+M2+M3+ điểm ưu tiên (nếu có)

         + Phương thức 2: Tuyển sinh theo kết quả học tập của thí sinh ở học bạ THPT 

Tiêu chí xét tuyển: Thí sinh có thể chọn 1 trong 2 tiêu chí sau:

·       Tiêu chí 1: Tổng điểm 3 môn ở lớp 12 và điểm ưu tiên, được xác định theo công thức:

                         Điểm xét tuyển (M)= M1+ M2 + M3 + Điểm ưu tiên

·        Tiêu chí 2: Tổng điểm 3 năm học ở trung học phổ thông (lớp 10, lớp 11, lớp 12) và điểm ưu tiên; được xác định theo công thức: 

                       Điểm xét tuyển (M)= M1+ M2 + M3 + Điểm ưu tiên

             * Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:         
             + Thu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 25/12/2020.

             + Thí sinh nộp trực tiếp tại trường hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc "Đăng ký xét tuyển Cao đẳng trực tuyến qua website tuyển sinh" của trường.

II/ MÔ TẢ NGÀNH, NGHỀ:

1. Ngành Lâm nghiệp:

a/Mô tả:

   Chương trình nghề lâm nghiệp trình độ cao đẳng được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên lâm nghiệp trình độ cao đẳng; có kiến thức, kỹ năng cơ bản về các yếu tố môi trường tác động đến rừng, sự tăng trưởng của rừng, các biện pháp xây dựng rừng và công tác quản lý tài nguyên rừng.

 sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên ngành Lâm nghiệp trình độ cao đẳng, có khả năng chỉ đạo và thực hiện được các công việc liên quan đến xây dựng vốn rừng, điều tra thống kê và quản lý tài nguyên rừng tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến hoạt động sản xuất lâm nghiệp.

b/ Cơ hội nghề nghiệp:

- Cán bộkiểm lâmtại các trạm, hạt, chi cục kiểm lâm các cấp;

- Nhân viên Quản lý bảo vệ rừng tại các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các khu bảo tồn, các khu bảo vệ cảnh quan…;

- Nhân viên trong các cơ quan về NN&PTNT các cấp; cán bộ chuyên trách lâm nghiệp các xã, phường;

- Cán bộ quản lý hoặc cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp lâm nghiệp;

- Nhân viên kỹ thuật các trung tâm giống cây trồng, trung tâm khuyến nông lâm, trung tâm bảo vệ và cứu hộ động vật hoang dã;

- Nhân viên các dự án về lâm nghiệp, chuyên viên tư vấn cho các chương trình, dự án về lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng và phát triển lâm nghiệp.

2. Ngành Quản lý đất đai

a/ Mô tả:

Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề ngành Quản lý đất đai được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên Quản lý đất đai trình độ cao đẳng nghề, có kiến thức, kỹ năng tốt về công tác Quản lý đất đai.

Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên ngành quản lý đất đai trình độ cao đẳng nghề, có khả năng quản lý công tác xây dựng trên địa bàn theo đúng quy hoạch và pháp luật; thực hiện được việc lập các phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính; quản lý và giám sát việc sử dụng đất ở, thực hiện các công việc chuyên môn  khác của ngành quản lý đất đai.

b/ Cơ hội nghề nghiệp:

- Nhân viên Sở tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài nguyên & Môi trường, cán bộ địa chính cấp xã; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp.

- Các đơn vị chuyên thực hiện dịch vụ công thuộc cơ quan Nhà nước như Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm phát triển quỹ đất; …

- Các doanh nghiệp chuyên hoạt động trong các lĩnh vực nhà đất. - Chuyên viên tư vấn pháp luật về các thủ tục nhà đất, môi giới và kinh doanh bất động sản, quản lý bất động sản và sàn giao dịch bất động sản.

3. Ngành khoa học cây trồng

a/ Mô tả:

Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề ngành Khoa học cây trồng được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên Khoa học cây trồng trình độ cao đẳng nghề, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.

 Sau khi tốt nghiệp người học trở thành kỹ thuật viên ngành khoa học cây trồng, có khả năng  xây dựng và thực hiện các quy trình kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực sản xuất trồng trọt; xây dựng được các biện pháp phòng chống các loại sâu bệnh chủ yếu trên cây trồng; truyền đạt, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

b/ Cơ hội nghề nghiệp:

- Kỹ thuật viên tại các trang trại, các Hợp tác xã nông nghiệp;

- Các cơ quan quản lý, sản xuất, dịch vụ trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật.

4. Ngành Chăn nuôi:

a/ Mô tả:

   Chương trình nghề chăn nuôi trình độ cao đẳng được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên chăn nuôi trình độ cao đẳng nghề; có kiến thức, kỹ năng cơ bản về lĩnh vực chăn nuôi và thú y.

 sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên ngành chăn nuôi trình độ cao đẳng nghề, có khả năng thực hiện việc chọn giống, nhân giống; thiết kế chuồng trại; xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc, quy trình chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh các loại gia súc, gia cầm; thành thạo trong việc sử dụng các dụng cụ, thuốc thú y; tổ chức sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y và điều hành hoạt động các cơ sở chăn nuôi vừa và nhỏ.

b/ Cơ hội nghề nghiệp:

- Trực tiếp tổ chức sản xuất kinh doanh hoặc làm kỹ thuật viên tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y như các trang trại, công ty chăn nuôi,...

- Kỹ thuật viên tại các cơ quan chuyên môn như: Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thú y, phòng Nông nghiệp, Trung tâm giống thực nghiệm nông lâm nghiệp, trạm khuyến nông - khuyến lâm, trạm thú y...

5. Ngành Dịch vụ thú y:

            a/ Mô tả:

   Chương trình nghề Dịch vụ thú y trình độ cao đẳng được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên thú y trình độ cao đẳng nghề; có kiến thức, kỹ năng cơ bản về lĩnh vực chăn nuôi - thú y.

 sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên ngành dịch vụ thú y trình độ cao đẳng nghề, có khả năng thực hiện thành thạo các thao tác trong chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi, kiểm dịch – kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; tổ chức kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và tư vấn kỹ thuật về lĩnh vực chăn nuôi – thú y.

b/ Cơ hội nghề nghiệp:

- Kỹ thuật viên tại các đơn vị sản xuất kinh doanh về lĩnh vực chăn nuôi - thú y như trang trại  chăn nuôi, Công ty chăn nuôi, Công ty sản xuất kinh doanh thuốc thú y...

- Cán bộ kỹ thuật tại bệnh viện, bệnh  xá thú y, nhân viên tại các cơ quan chuyên môn, thú y viên cơ sở.

- Tổ chức kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi; tư vấn kỹ thuật về chăn nuôi - thú y…

6. Ngành Dịch vụ pháp lý

a/ Mô tả:

Chương trình đào tạo ngành Dịch vụ pháp lý trình độ cao đẳng cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng, quan trọng của pháp luật về: nhà nước và pháp luật, về các ngành luật nội dung chuyên sâu như Luật dân sự, Luật hình sự, Luật hành chính, Luật lao động, Luật đất đai, Luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về thi hành án, chăm sóc khách hàng, tâm lý học tư pháp…. Ngoài ra, người học còn được trang bị về các kỹ năng tư vấn soạn thảo hợp đồng, kỹ năng tư vấn giải quyết các tranh chấp trong các lĩnh vực dân sự, đất đai, lao động và khả năng tham gia tố tụng để bảo vệ cho khách hàng.

b/ Cơ hội nghề nghiệp:

Sau khi kết thúc khóa học, người học có kiến thức và kỹ năng để đảm nhận các vị trí công tác như: Công chức phòng, sở Tư pháp, nhân viên Tòa án, Viện kiểm sát, thi hành án, nhân viên văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, phòng Tư pháp, văn phòng thừa phát lại, văn phòng hỗ trợ pháp lý, tư vấn luật, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, doanh nghiệp… Bên cạnh đó, với những kiến thức đã được học, người học có đủ điều kiện để tham gia các lớp học nâng cao trình độ: đại học chuyên ngành luật và các ngành có liên quan.

7. Công nghệ kỹ thuật Xây dựng:

a/ Mô tả:

Đào tạo kỹ sư thực hành ngành Công nghệ Kỹ thuật dân dụng & công nghiệp có phẩm chất chính trị, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững chắc để đáp ứng được các yêu cầu nhân lực cho ngành xây dựng; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành xây dựng.

Sau khi tốt nghiệp, người học đạt bậc 5/8 của khung trình độ quốc gia, có khả năng thực hiện được các công việc liên quan đến xây dựng dân dụng và công nghiệp tại các doanh nghiệp và công ty xây dựng; hoặc có khả năng tự tổ chức thi công xây dựng.

b/ Cơ hội nghề nghiệp:

- Cán bộ kỹ thuật; giám sát thi công; nhân viên phòng kỹ thuật, kế hoạch, dự án… và có thể quản lý tổ, đội sản xuất, thi công xây dựng công trình tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng và các cơ sở đào tạo công nhân xây dựng.

- Tự tổ chức tổ, nhóm thợ thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực xây dựng và khởi tạo doanh nghiệp.

8. Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử:

a/ Mô tả:

Đào tạo kỹ sư thực hành Điện – Điện tử trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững chắc trong lĩnh vực Điện – Điện tử; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Sau khi tốt nghiệp, người học đạt bậc 5/8 của khung trình độ quốc gia, có khả năng thực hiện được các công việc liên quan đến ngành Điện – Điện tử tại các nhà máy sản xuất công nghiệp, các công ty sản xuất vật liệu và linh kiện điện tử, các cơ sở sản xuất và các cơ quan có liên quan đến hoạt động về vận hành thiết bị điện; hoặc có khả năng tự tổ chức sản xuất.

b/ Cơ hội nghề nghiệp:

- Cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy sản xuất điện năng; trạm điện; các trung tâm điều độ; các trung tâm đào tạo và nghiên cứu thuộc ngành điện; các công ty điện lực, các nhà máy sản xuất phân phối và tiêu thụ điện, các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm điện tử, các đơn vị sản xuất công nghiệp tự động hóa và điện tử hóa cao, các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm điện, điện tử công nghiệp; các cơ sở kinh doanh, bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện, điện tử;

- Tự tổ chức tổ, nhóm thợ thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực Điện – Điện tử và khởi tạo doanh nghiệp.

9. Công nghệ Điều khiển và tự động hóa:

a/ Mô tả:

Đào tạo kỹ sư thực hành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trình độ cao đẳng có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản toàn diện, kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành cơ bản để tham gia vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt, thiết kế và xây dựng các dự án phát triển và ứng dụng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trong các lĩnh vực công nghiệp và kinh tế quốc dân; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật hiện đại vào công việc, có phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tư duy khoa học; có khả năng tự học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, hòa nhập được trong môi trường quốc tế, có khả năng học tập lên các bậc học cao hơn.

Sau khi tốt nghiệp, người học đạt bậc 5/8 của khung trình độ quốc gia, có khả năng thực hiện được các công việc liên quan đến ngành Điều khiển và tự động hóa tại các doanh nghiệp và công ty liên quan; hoặc có thể tự mở cửa hàng bảo dưỡng.

b/ Cơ hội nghề nghiệp:

- Cán bộ kỹ thuật phụ trách các công việc liên quan đến điều khiển, vận hành hệ thống; xây lắp, vận hành, bảo trì các thiết bị và hệ thống điều khiển và tự động hóa, hệ thống điện, điện công nghiệp, điện tử; các dây chuyền sản xuất tự động tại các cơ quan quản lý thuộc ngành điều khiển và tự động hóa;

- Có thể tự phát triển doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa; bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị tự động hóa.

 10. Công nghệ thông tin:

a/ Mô tả:

   Đào tạo kỹ sư thực hành trình độ cao đẳng ngành công nghệ thông tin có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, ý thức tổ chức kỷ luật, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản trong lĩnh vực công nghệ thông tin, có năng lực tham mưu, tư vấn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách của một kỹ thuật viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin: Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng; Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server; Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;  Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router; Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ thống mạng; Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ quốc gia.

b/ Cơ hội nghề nghiệp:

   sau khi tốt nghiệp, người học đạt bậc 5 của khung trình độ quốc gia, có khả năng thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin….

11. Kế toán

a/ Mô tả

Chương trình đào tạo cao đẳng ngành Kế toán (Cử nhân thực hành) cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, kiến thức chuyên sâu về kế toán, cung cấp kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, chuyển công việc của người kế toán thủ công sang ứng dụng Công nghệ thông tin trên máy vi tính, giúp chuyên nghiệp hóa và đáp ứng đòi hỏi thực tiễn của doanh nghiệp. Chương trình đào tạo hướng tới việc đào tạo những kế toán viên có nghiệp vụ vững vàng, cùng với kỹ năng sử dụng thuần thục các công cụ hỗ trợ, nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

   Sau khi tốt nghiệp, người học đạt được trình độ kỹ năng bậc 5 của khung năng lực trình độ quốc gia ngành kế toán,có khả năng tìm việc làm tại các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

b/ Cơ hội nghề nghiệp:

   + Kế toán viên, Kiểm toán viên, Kế toán quản trị, Kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp, các công ty dịch vụ tư vấn kế toán, kiểm toán, thuế;

   + Kế toán trưởng hoặc học tập nâng cao trình độ chuyên môn để phấn đấu với chức danh nghề nghiệp Trưởng phòng Tài chính;

   + Thủ quỹ, thu ngân, nhân viên thư ký, nhân viên hành chính văn phòng, nhân viên bán hàng;       

   + Nhân viên phân tích tài chính, tư vấn tài chính, nhân viên thẩm định tín dụng và nhân viên ngân quỹ tại các tổ chức tín dụng.

12.Quản trị kinh doanh (du lịch)

a/Mô tả

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (du lịch) trình độ cao đẳng (Cử nhân thực hành) cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế du lịch, kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh du lịch như quản trị khách sạn, nhà hàng, hoạt độngthiết kế và điều hành chương trình du lịch, quản ký các dịch vụ bổ sung trong du lịch. Tất cả các kiến thức chuyên môn được trang bị kết nối thành một chuỗi kiến thức liên hoàn và bổ trợ cho nhau để đào tạo ra những cử nhân Quản trị kinh doanh du lịch có chất lượng đáp ứng nhu cầu của ngành du lịch nói riêng và cho nền kinh tế – xã hội của đất nước.

Sau khi tốt nghiệpngười học đạt được trình độ kỹ năng bậc 5 của khung năng lực trình độ quốc gia ngành Quản trị kinh doanh (du lịch).

b/ Cơ hội nghề nghiệp:

 Có khả năng làm nhân viên bộ phận nhân sự, nhân viên marketing, nhân viên lễ tân, nhân viên nhà hàng (bàn, bar), nhân viên bộ phận buồng, nhân viên bộ phận thiết kế và điều hành tour tại các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, nhà hàng trong lĩnh vực kinh doanh du lịch hoặc có thể học liên thông lên trình độ đại học ngành quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác trong khối ngành Kinh tế.                                   

   * Mọi chi tiết xin liên hệ:

BAN TUYỂN SINH - TRƯỜNG CĐ. KINH TẾ- KỸ THUẬT QUẢNG NAM

    431 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

       ĐT: 0235.3834 972- 3818777- 0911333939- 0935.076.980. fax: 0235. 3858 001

                              Hoặc qua website của trường www.ckq.edu.vn/tuyensinh

  •  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TSCKQ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây