Ngành Dịch vụ pháp lý


1/ Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân thực hành trình độ cao đẳng ngành Dịch vụ pháp lý có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý, thực hiện được những kỹ năng cần thiết như: phân tích được các tình huống pháp lý phát sinh trong thực tiễn; đăng ký và quản lý hộ tịch; tư vấn và thực hiện một số dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực: dân sự, hôn nhân-gia đình, đất đai, hình sự, lao động, thương mại,…; soạn thảo các văn bản, hợp đồng, đơn thư; tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở. Sau khi tốt nghiệp, người học đạt bậc 5 của Khung trình độ Quốc gia Việt Nam, có khả năng cập nhật kiến thức và các văn bản quy phạm pháp luật ở lĩnh vực Dịch vụ pháp lý và các lĩnh vực có liên quan. Rèn luyện tính cẩn thận, chi tiết, rõ ràng; xây dựng ý thức nghề và sự say mê nghề nghiệp, năng lực sáng tạo, ứng dụng được khoa học kỹ thuật đáp ứng nhu cầu công việc.
2/ Mục tiêu cụ thể
a/ Về kiến thức

- Hiểu rõ những vấn đề cơ bản về nhà nước Việt Nam như: đặc điểm, bản chất, chức năng, bộ máy nhà nước…;           
- Hiểu rõ bản chất, vai trò, chức năng, hình thức của pháp luật Việt Nam;          
- Trình bày được đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam;
- Trình bày được những nội dung cơ bản của Luật hành chính như: hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước; các nguyên tắc, phương pháp, hình thức quản lý hành chính Nhà nước; quan hệ pháp luật hành chính; xử lý vi phạm hành chính;
- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật dân sự như: chủ thể, giám hộ, giao dịch dân sự, thời hạn, thời hiệu, tài sản, quyền sở hữu, thừa kế, hợp đồng, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật hình sự về: tội phạm và cấu thành tội phạm; các yếu tố cấu thành tội phạm; trách nhiệm hình sự và hình phạt; các loại tội phạm cụ thể;
- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật thương mại về: vị trí, vai trò của Luật thương mại, địa vị pháp lý của các loại hình doanh nghiệp, phá sản;
- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình về kết hôn, quan hệ tài sản giữa vợ và chồng, quan hệ giữa cha mẹ và con, ly hôn, cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình;
- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật lao động về: quan hệ pháp luật lao động, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động, an sinh xã hội;
- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật đất đai về: các cơ quan quản lý đất đai, giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai;
- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Pháp luật tố tụng về: trình tự, thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, hình sự, hành chính;
- Hiểu rõ vai trò và các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong hoạt động tư pháp;
- Trình bày được những quy định của pháp luật về Khiếu nại - tố cáo, hòa giải, thi hành án, hộ tịch, công chứng - chứng thực;
- Trình bày được những vấn đề cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật như: thẩm quyền ban hành, quy trình xây dựng, cách trình bày về hình thức cũng như nội dung của văn bản quy phạm pháp luật;
- Xác định được các phương pháp để rèn luyện kỹ năng tư vấn pháp luật;
- Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội đáp ứng yêu cầu công việc và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực pháp luật;
- Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.
b/ Về kỹ năng
- Có khả năng phân tích tình huống pháp lý phát sinh trong thực tiễn và lựa chọn áp dụng những quy định pháp luật thích hợp;
- Phân biệt được đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của từng ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam;
- Phân tích được các dấu hiệu pháp lý của hành vi vi phạm pháp luật;          
 Tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký, thành lập các loại hình doanh nghiệp;   
- Tư vấn về trình tự, thủ tục và hướng giải quyết các tranh chấp xảy ra liên quan đến các lĩnh vực: hành chính, đất đai, hôn nhân - gia đình, lao động, kinh doanh, thương mại, hộ tịch, khiếu nại - tố cáo, công chứng - chứng thực.          
- Tư vấn về trình tự, thủ tục và hướng giải quyết các tranh chấp xảy ra về lĩnh vự dân sự như: giao dịch dân sự,đại diện, thời hạn, thời hiệu, tài sản và quyền sở hữu, thừa kế, nghĩa vụ dân sự,các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, hợp đồng,các quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;          
- Tư vấn về trình tự, thủ tục và hướng giải quyết đối với các vụ án hình sự như: cấu thành tội phạm, hình phạt, dấu hiệu pháp lý và khung hình phạt đối với từng loại tội phạm cụ thể;
- Thực hiện công tác hòa giải tại cơ sở;
- Thực hiện công tác thi hành án cấp cơ sở;
- Đăng ký và quản lý các sự kiện hộ tịch;
- Soạn thảo và kiểm tra các hợp đồng, văn bản hành chính, đơn thư;
- Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Rèn luyện kỹ năng tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, đất đai, lao động, kinh doanh, thương mại;
- Kỹ năng đánh giá các quy định của pháp luật để tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý.
- Tự cập nhật các kiến thức pháp luật mới qua đó có thể tiếp tục theo đuổi các bậc học cao hơn hoặc lấy các chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp.
- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.
c/ Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm hiệu quả;
- Tổ chức, đánh giá, phân tích các hoạt động nhóm;
- Có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trách nhiệm công dân.;
- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp; khách quan, công bằng, trung thực trong công việc;
- Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn; có lòng yêu nghề, sẵn sàng nhận nhiệm vụ;
- Quan tâm, chăm sóc đối tác, khách hàng với thái độ thân thiện, lịch sự;
- Có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, đời sống.
3/ Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc ở nhiều cơ quan, với nhiều vị trí công việc khác nhau: Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã, công chức phòng tư pháp, cán bộ thi hành án; nhân viên tại các phòng công chứng, văn phòng luật sư, Trung tâm bán đấu giá tài sản, công ty tư vấn luật, doanh nghiệp trong nước hoặc ngước ngoài.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây