Ngành Chăn nuôi

s


1/ Mục tiêu chung
           Đào tạo kỹ sư thực hành Chăn nuôi có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản và toàn diện về lĩnh vực chăn nuôi và thú y như: Đặc điểm giải phẫu - sinh lý động vật; dinh dưỡng và thức ăn; giống và kỹ thuật truyền giống; kỹ thuật chăn  nuôi các loại gia súc, gia cầm; phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi; có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về lĩnh vực chăn nuôi.
          Sau khi tốt nghiệp, người học đạt bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam, có thể làm việc trong trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi giống gia súc gia cầm, sản xuất thức ăn chăn nuôi, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, các cơ quan nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về chăn nuôi - thú y; các cơ quan quản lý nhà nước, hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác có liên quan đến chăn nuôi.

2/ Mục tiêu cụ thể
a/ Về kiến thức
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chăn nuôi.
- Trình bày được đặc điểm giải phẫu - sinh lý vật nuôi; đặc điểm giống, các phương pháp chọn lọc và nhân giống vật nuôi.
- Mô tả và đánh giá được vai trò của dinh dưỡng - thức ăn cho vật nuôi.
- Nhận biết, mô tả và phân tích được thành phần, tác dụng dược lý của các nhóm thuốc dùng điều trị trong thú y.
- Trình bày được quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc; các biện pháp khoa học công nghệ về chăn nuôi; cách chẩn đoán, phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
- Mô tả được các bước thực hiện trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật về lĩnh vực chăn nuôi vào thực tiễn;
- Phân tích được những vấn đề liên quan đến tổ chức và quản trị doanh nghiệp nông nghiệp, khởi tạo doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chăn nuôi.
b/ Về kỹ năng
- Thực hiện được công tác chọn giống, nhân giống vật nuôi như các phương pháp lai giống, bảo tồn giống, tạo giống vật nuôi.
- Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ và thuốc thú y thông dụng trong chăn nuôi, chẩn đoán, phòng và trị bệnh cho vật nuôi.
- Thực hiện được từng công đoạn hoặc toàn bộ qui trình nuôi dưỡng, chăm sóc, chẩn đoán và phòng trị bệnh cho vật nuôi.
- Tổ chức được các thí nghiệm cơ bản, xây dựng được các mô hình sản xuất về con giống, dinh dưỡng, thức ăn... và đánh giá được kết quả nghiên cứu đó.
- Có khả năng tổ chức sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho người có trình độ thấp hơn hoặc người chăn nuôi.
- Có khả năng giao tiếp tốt, vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ vào việc truyền đạt thông tin, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về lĩnh vực chăn nuôi và thú y vào thực tiễn;
- Ghi được nhật ký công việc, lập báo cáo nội dung, tiến độ công việc.
- Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh - an toàn sinh học trong chăn nuôi.
- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.
c/ Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Có phẩm chất đạo đức tốt và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc;
-  Trung thực và có tính kỷ luật cao, có khả năng làm việc độc lập, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao; lao động có chất lượng và năng suất cao;
- Có khả năng lập kế hoạch, quản lý thời gian, tổ chức và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả;
- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, các vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc và giải quyết được những tình huống trong thực tế.
- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
- Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên
3/ Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc trong trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi giống gia súc gia cầm; sản xuất giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; cán bộ kỹ thuật trung tâm dịch vụ nông nghiệp, các cơ quan nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về chăn nuôi; các cơ quan quản lý nhà nước, hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác có liên quan đến chăn nuôi

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây